مستر چاپچی
ثبت نام | ورود

قوانین و مقررات


شرایط و ضوابط عرضه‌ی خدمات وبسایت مسترچاپچی

1. حوزه‌ی شرایط و ضوابط

1.1. این صفحه (به ضمیمه تمام اسنادی که به آن ارجاع گردیده است) حاوی کلیه اطلاعات مربوط به مسترچاپچی و همچنین شرایط و ضوابط قانونی در خصوص محصولات مسترچاپچی که در وبسایت www.mrchapchi.com فهرست گردیده می باشد.

1.2. تمامی شرایط ذیل الذکر بر کلیه قراردادهای فروش محصولات مسترچاپچی (از طریق این وبسایت مسترچاپچی) حاکم و فی مابین طرفین لازم الاجرا می باشد. (مگر اینکه مسترچاپچی قبلا رضایت کتبی خود را اعلام کرده باشد). به منظور اجتناب از ابهام، هرگونه پاسخی از مسترچاپچی که به هر کدام از مکاتبات مشتریان ارجاع داده شده باشد که خودش به خرید ضوابط و شرایط مشتریان اشاره کند، به معنی اعتباربخشی در بکارگیری چنین ضوابط و شرایط در خرید نمی‌باشد.

1.3. در صورتی که میان مفاد این شرایط و مفاد هر سند دیگری که مسترچاپچی در این وبسایت منتشر کرده است یا به هر شکلی به دست مشتریان رسانده باشد، هر گونه تضاد و تباینی وجود داشته باشد، مفاد این شرایط از اعتبار بیشتری برخوردار بوده و ارجحیت دارد.

1.4. مشتریان می بایست قبل از ارسال درخواست سفارش محصولات کلیه مفاد و شرایط و ضوابط مندرج در این صفحه را به دقت مطالعه نموده و پس از حصول اطمینان از قبول مفاد آن موافقت خود را اعلام و ارسال نمایند. ضمناً به دلیل ارجاعات آنی مستلزم است مشتری یک نسخه چاپی از مفاد سفارش را برای خود تهیه نمایند.

1.5. به لحاظ امکان وقوع جرح و تعدیل شرایط و ضوابط حاضر از سوی مسترچاپچی در فواصل زمانی لازم است مشتریانی که مایل به ارسال سفارش هستند ابتدائأ جهت حصول اطمینان از قابل اجرا بودن مفاد شرایط را مرور نمایند.


2.2. جهت تماس با مسترچاپچی ، لطفا به صفحه‌ی تماس با ما رجوع کنید.
3. چگونگی شکل گیری قرارداد میان مسترچاپچی و مشتری؟

3.1. مشتریان باید قبل از ارسال سفارش الزاما برای استفاده از وبسایت ثبت‌نام کنند. توصیه می‌شود مشتریان قبل از ثبت‌نام، سیاست محرمانگی مسترچاپچی را مطالعه کنند.

3.2. فرایند سفارش مسترچاپچی به مشتریان اجازه می‌دهد خطاهای خود را قبل از ارسال سفارش مرور و اصلاح نمایند. مشتریان می بایست برای خواندن و مرور همه‌ی سفارشات در هر مرحله‌ای از فرایند سفارش وقت گذاشته و اهمیت قائل شوند.

3.3. پس از اینکه مشتری سفارش خود را ارائه نمود، یک تاییدیه سفارش از مسترچاپچی با خلاصه‌ای از سفارش را دریافت می نماید. هرچند که این امر به معنی پذیرش سفارش نیست. پذیرش سفارش مسترچاپچی در بند 3.5 توصیف شده است.

3.4. پس از اینکه مشتری تصویر گرافیکی (Artwork) را ارسال نمود و مسترچاپچی نیز یک تاییدیه سفارش جداگانه را از طریق ایمیل ارسال کرد (پذیرش سفارش)، آنگاه قرارداد میان مشتری و مسترچاپچی منعقد میگردد. توضیح اینکه مسترچاپچی نهایتا تا 5 روز بعد از دریافت تصویر گرافیکی، تاییدیه سفارش را از طریق ایمیل برای مشتری ارسال می‌کند.

3.5. کاربرد معاهده‌ی فروش سازمان ملل در مورد فروش بین‌المللی کالاها (CISG) قابل اجرا بر قرارداد حاضر نیست.

4. جایگاه مشتری

4.1. مطابق شرایط مندرج در این قرارداد، مشتری که از طریق این وبسایت اقدام به خرید می کند چه مستقیماً برای خود خرید نماید و چه برای دیگران، اگر مشتری قرارداد را منعقد کند یا هنگام عقد قرارداد مبلغی را بپردازد، آنگاه چنین فردی در جریان خرید و یا خرید محصولاتی که معمولا برای مصرف یا استفاده‌ی شخصی تولید نمی‌شود، به شخصه خریدار تلقی می‌شود.

4.2. هر شخصی مصرف خود یا دیگری سفارش دهد (با واسطه یا مستقیم) :

4.2.1 می بایست حداقل 18 سال سن داشته باشد، تا بتواند از طریق وبسایت محصولات را خریداری نماید.

4.2.2. در رابطه با هر محصولی که معیوب و ناقص باشد و یا مطابق اطلاعات توصیفی آن محصول نباشد، مشتری می‌تواند در مورد حقوق قانونی خود از طریق دفاتر مشاوره حقوقی و یا استانداردهای تجارتی مشاوره لازم را دریافت کند. هیچ‌کدام از این شرایط این حقوق قانونی را نقض نمی‌کنند.

4.3. اگر مشتری به عنوان یک بنگاه اقتصادی خرید می‌کند:

4.3.1 مشتری مسئولیت خود را برای کسب تعهد از سوی هر شرکت و یا موسسه ای که به نمایندگی از آن از طریق این وبسایت برای خرید محصولات استفاده می‌کند را تایید نماید.

4.3.2 مشتری با قرارداد کاملی که از این شرایط و هر سندی که در مفاد این شرایط صراحتا به آنها ارجاع می‌شود، موافقت کرده و سندیت آنها را تصدیق می‌کند. مشتری تصدیق می‌کند که به هیچ اظهار، قول یا وکالتی که در شرایط یا دیگر اسنادی که ذکری از آن به عمل نیامده است، استناد نخواهد کرد.

5. محتوای سفارش و مدارک مورد نیاز

5.1. مسترچاپچی همه‌ی سفارش‌ها را صرفا بر اساس اطلاعات چاپی و اطلاعات (تصویر گرافیکی) ارسالی مشتری می‌پذیرد. مشتری باید تضمین کند که تمام مفاد این شرایط و راهنمای تصویر گرافیکی را خوانده است و از آنها آگاهی دارد.

رجوع کنید.

5.2. مشتری می بایست تصویر گرافیکی را به دقت از نظر فرمت مورد نیاز قبل از ارسال به مسترچاپچی مورد بررسی قرار دهد. در غیر این صورت، همان‌طور در شرط 5 ذکر شده است، مسترچاپچی مسئولیتی جهت تطبیق و سازگاری تصویر گرافیکی با فرمت مورد نیاز یا وجود هر گونه غلط حروف‌چینی و چاپی بررسی و اصلاح نخواهد داشت.

5.3. مسترچاپچی پس از تحویل تصویر گرافیکی از مشتری مانند همه‌ی سفارشات دریافتی نسبت به "بررسی استاندارد تصویر گرافیکی" اقدام می نماید. جزئیات و اطلاعات میزان بررسی‌های تصویر گرافیکی مسترچاپچی در صفحه FAQ شرح داده شده است.

5.4. در صورتیکه مشتری خواهان خدمات "بررسی ممتاز تصویر گرافیکی" یا "نمونه چاپی" بر روی محصولات خود باشد، مسترچاپچی برای انجام چنین خدماتی مستحق دریافت حق الزحمه خواهد بود. میزان بررسی که روی تصویر گرافیکی صورت می‌گیرد و مقدار حق‌الزحمه‌ی ارائه‌ی چنین خدماتی در صفحه FAQ شرح داده شده است.

5.5. در صورتیکه پس از انجام "بررسی ممتاز تصویر گرافیکی" و "نمونه چاپی"، نمونه‌ی چاپی برای مشتری تولید گردید، مشتری تصدیق می‌نماید که چنین نمونه‌ی چاپی صرفا گویای محصول نهایی است که مسترچاپچی تولید خواهد کرد و مسترچاپچی هیچ تعهدی در قبال تغییرات ناچیز و جزئی محصول نهائی بدست آمده از نمونه‌ چاپی و بازنگری شده نخواهد داشت.

5.6. در صورتیکه پس از "بررسی ممتاز تصویر گرافیکی" یا "بررسی استاندارد تصویر گرافیکی" مشخص گردد که تصویر گرافیکی مشتری معیوب بوده یا با فرمت مورد نیاز سازگاری ندارد، مسترچاپچی قبل از تکمیل سفارش، مشتری را از این امر آگاه کرده و از وی می‌خواهد یا تصویر گرافیکی تصحیح‌شده‌ای را فراهم کند و یا به مسترچاپچی اجازه دهد که خود تصویر گرافیکی را برای ایجاد سازگاری با فرمت مورد نیاز در حد لازم ویرایش کند.

5.7. در صورتی که مشتری به مسترچاپچی اطلاع دهد که تمایل دارد بدون انجام تصحیح عیوب تصویر گرافیکی و یا اصلاح آن برای ایجاد سازگاری با فرمت مورد نیاز، سفارش را پیش ببرد، در این صورت مشتری خود می بایست مسئول پذیرش ریسک آن باشد.

5.8. در صورتیکه عدم دقت تصویر گرافیکی، هزینه‌های اضافی را در پی داشته باشد، هزینه‌ی این امر بر عهده‌ی مشتری خواهد بود.

5.9. اگر مشتری تصویر گرافیکی را مطابق با فرمت مورد نیاز و به صورت مود رنگی (CMYK) تحویل ندهد، مسترچاپچی حق دارد تا تصویر گرافیکی را برای سازگاری با فرمت مورد نیاز تبدیل کند. در چنین شرایطی، مسئولیت هر گونه انحراف رنگ به عهده‌ی خود مشتری است. با ارسال تصویر گرافیکی در هر قالب غیر از قالب مشخص CMYK، مشتری می‌پذیرد و تصدیق می‌کند که ریسک‌پذیری تبدیل قالب بر عهده‌ی مشتری می‌باشد.

5.10. به منظور اجتناب از ابهام، مسترچاپچی هیچ مسئولیت یا تعهدی در قبال هر گونه تغییر و دگرگونی رنگ، عدم‌تناسب یا هر نقص دیگر محصول سفارشی مشتری که ناشی از عدم سازگاری تصویر گرافیکی ارسالی مشتری با فرمت مورد نیاز باشد، ندارد. مسئولیت مواردی از جمله (موارد ذکر شده تمثیلی می باشد) چون گرافیک و تصویر، رنگ‌ها و قالب رنگی، برش، فونت و خطوط بر عهده مشتری می‌باشد.

5.11. مسترچاپچی در امتناع و یا جلوگیری از هر قراردادی که تصویر گرافیکی آن شامل محتوای افترا آمیز، هرزه‌نگارانه، فاشیستی، افراطی و یا هر مطالبی که وقیح و موهن، اهانت‌آمیز، نفرت‌انگیز یا فتنه‌انگیزی باشد، حق خود را محفوظ می‌دارد.

5.12. بعد از انعقاد قرارداد، تنها مشتری است که حق ایجاد تغییرات در سفارش خود را دارد، به شرط اینکه مشتری متعهد به پرداخت هزینه‌های اضافی باشد که مسترچاپچی در جریان اعمال این تغییرات متحمل شده است.

6. حقوق مرجوع و محرومیت از مرجوع در قراردادهای مشتری

حق مرجوع (فسخ قرارداد) برای ارسال محصولات گوناگونی که مطابق با مشخصات سفارشی مشتری تولید نشده‌اند و یا در مرسوله‌های اشتباه فرستاده شده اند .

سیاست‌های فسخ قرارداد

شما محق هستید که این قرارداد را تا 14 روز با ملاحظه شرایط ذیل الذکر مرجوع نمایید.

دوره‌ی فسخ قرارداد 14 روز است و از روزی است که شما یا طرف ثالثی که نماینده‌ی شماست (به غیر از شرکت حمل‌ونقل) محصول نهایی را دریافت می‌کند.

برای اعمال حق مرجوعی تان، شما می بایست قبلاً مسترچاپچی را مطلع کرده باشید.

نشانی: تهران، خیابان مطهری، مفتح شمالی، انتهای بخشی موقر، شماره 40، واحد 7

با ارسال درخواست صریح و مشخصی (به عنوان مثال با ارسال نامه بوسیله‌ی پست، فاکس یا ایمیل و به نشانی های اعلامی در این سایت) می‌توانید مسترچاپچی را از تصمیم خود مبنی بر فسخ این قرارداد مطلع کنید. شما می‌توانید از نمونه فرم فسخ قرارداد در ضمیمه هم استفاده کنید، هرچند که استفاده از این فرم الزامی نیست.

با ملاحظه به دوره‌ی زمانی فسخ قرارداد، تنها کافی است ابلاغیه ای از اعمال حق فسخ، قبل از تاریخ سررسید دوره‌ی فسخ قرارداد ارسال و بدست مسترچاپچی برسد.

نتایج فسخ قرارداد

در صورت وقوع فسخ قرارداد، تمام پول پرداختی از جمله هزینه‌های ارسال به غیر از هزینه‌های اضافی که ناشی از این امر بوده که شما نوع ارسال متفاوت از نوع ارسال استاندارد مسترچاپچی را انتخاب کرده باشید) فوراً و در عرض کمتر از 14 روز بعد از ارسال ابلاغیه فسخ قرارداد به شما عودت داده خواهد شد. بازپرداخت هزینه‌های جبرانی با استفاده از همان شیوه‌ی پرداختی اولین‌ تراکنش‌تان صورت می‌گیرد، مگر اینکه شما صریحا شیوه‌ی دیگری را مد نظر داشته باشید. در هر صورت، شما در نتیجه‌ی بازپرداخت، هیچ حق‌الزحمه‌ای را پرداخت نخواهید کرد. تحت هیچ شرایطی شما در بازپرداخت هیچ هزینه‌ی بانکی را متحمل نخواهید شد. احتمال دارد که ما تا دریافت محصولات مرجوعی یا تا زمانی که دلیل یا مدرکی برای مرجوع کردن محصولات از شما دریافت نکرده‌ایم (هرکدام که زودتر انجام شود) از بازپرداخت هزینه‌های شما خودداری کنیم. شما به هر شکل ممکن باید فورا و قبل از انقضای 14 روز از زمان ابلاغیه فسخ قراردادتان محصولات را به نشانی: تهران، خیابان مطهری، مفتح شمالی، انتهای بخشی موقر، شماره 40، واحد 7 ، عودت دهید. در صورتی که محصولات قبل از انقضای دوره‌ی 14روزه پس فرستاده شوند، ضرب العجل فسخ قرارداد تحقق پیدا می‌کند و ما هزینه‌های شما را بازپرداخت خواهیم کرد. در صورتی که محصولات نزد شما متناسب با کیفیت، کاربرد و طبیعت آنها مورد رسیدگی قرار نگیرند و آنها با مشکلی مواجه شوند و از ارزش آنها کاسته شود، هزینه‌های ناشی از این کاهش ارزش بر عهده‌ی شما خواهد بود.

اتمام سیاست‌های فسخ قرارداد

6.1. این حق فسخ قرارداد به ارسال محصولاتی که مطابق با مشخصات سفارشی مشتری تولید شده‌اند همچنین شیت ها و فرمهای عمومی، تعلق نمی‌گیرد.

حق فسخ قرارداد صرفاً متعلق به مشتری است که مستقیماً از طریق وب سایت اقدام به خرید کرده است و اشخاص غیر که مستقیماً اقدام به خرید ننموده اند حق فسخ ندارند.

    برای تهیه محصولاتی پیش‌ساخته و تولیدی که با تصمیم یا انتخاب شخصی مشتری شکل گرفته‌اند و یا صریحا به منظور رفع نیازهای شخصی مشتری ساخته شده‌اند حق فسخ و مرجوعی وجود ندارد.

در صورتیکه مطالب چاپی از طریق وبسایت مسترچاپچی و مطابق با مشخصات سفارشی مشتری تولید شده باشند، هیچ حق قانونی برای فسخ چنین قراردادهایی وجود نخواهد داشت.

7. مکاتبات

7.1 به لحاظ حفظ اطلاعات و مکاتبات فی مابین مسترچاپچی و مشتری و ثابت ماندن آن مسترچاپچی باید چنین اطلاعاتی را از طریق ایمیل به مشتری ارسال و تایید کند و مشتری هم آن را به عنوان شکل ثابت مکاتبات بپذیرد.

7.2. هنگام ثبت‌نام برای استفاده از این وبسایت، مشتری می بایست آدرس ایمیلی را برای مکاتبات خود با مسترچاپچی ارائه دهد. مشتری باید اطمینان حاصل کند که این آدرس ایمیل معتبر و دایر باقی خواهد ماند. به خصوص اینکه مشتری باید اطمینان حاصل کند که تنظیمات فیلتر اسپم روی حساب ایمیل خود اجازه دریافت ایمیل‌ها را از مسترچاپچی می‌دهد.

7.3. در صورتیکه مشتری به عنوان بنگاه اقتصادی خرید کند:

7.3.1 مشتری تایید و تصدیق می‌کند که این آدرس ایمیل توسط مسترچاپچی ذخیره می‌شود و در صورت سفارش‌های آتی مشتری مورداستفاده قرار می‌گیرد، مگر اینکه این آدرس توسط خود مشتری ابطال یا اصلاح شود.

7.3.2. هر ابلاغیه یا مکاتبه‌ای که مسترچاپچی به مشتری یا مشتری به مسترچاپچی ارسال می‌کند، بر اساس چهارچوب زمانی دریافت و به طور شایسته رسیدگی‌ خواهد شد: (1) وقتی ابلاغیه روی وب سایت از طریق پروفایل قرار گیرد، به محض رویت(2) در صورت ایمیل تا 24 ساعت بعد از ارسال (3) در صورت ارسال نامه به صورت پستی، 3 روز بعد از تاریخ پست.

8. قیمت محصولات و هزینه‌های ارسال

8.1. قیمت تمام محصولات روی وبسایت مسترچاپچی اعلام می گردد.

8.2. مسترچاپچی نهایت توجه‌ خود را در مورد صحت قیمت محصولاتی نسبت به زمان ورود اطلاعات مرتبط آنها به وبسایت خود مبذول خواهد کرد. در هر صورت، اگر مسترچاپچی خطایی را در قیمت محصولات موردسفارش مشتری بیابد، مطابق شرط 8.5 عمل خواهد کرد.

8.3. قیمت نهایی‌ محصولات با توجه به نوسانات بازار ممکن است هر چند وقت یکبار تغییر پیدا کند، اما تغییرات به سفارشاتی که قبلاً تأیید شده تعلق نخواهد گرفت.

8.5. این وبسایت محتوی محصولات متنوعی می باشد و همیشه امکان دارد که علی‌رغم نهایت تلاش‌های مسترچاپچی، بعضی محصولات روی وبسایت نادرست قیمت‌گذاری شده باشند. اگر مسترچاپچی خطایی را در قیمت محصولات سفارشی مشتری بیابد، مشتری را از این امر آگاه کرده و به مشتری امکان انتخاب به ادامه‌ی خرید محصول با قیمت درست و یا لغو سفارش را می‌دهد. مسترچاپچی تا زمانی که از مشتری دستور کاری دریافت نکند، به پردازش سفارش مشتری اقدام نخواهد کرد. اگر مسترچاپچی نتواند از طریق اطلاعات تماسی که مشتری حین فرایند سفارش ارسال کرده است، با مشتری تماس حاصل کند، سفارش را لغوشده تلقی خواهد کرد و این امر را به صورت کتبی به مشتری ابلاغ خواهد کرد. اگر خطای قیمت‌گذاری آشکار است و مشتری بدون تردید و از روی دلیل آن را به عنوان اشتباه در قیمت‌گذاری شناسایی کند، مسترچاپچی مجبور نیست که آن محصول را با قیمت نادرست برای مشتری فراهم کند.

8.6. اگر مشتری درخواست تغییرات ثانویه‌ای را داشته باشد از جمله اینکه این درخواست موجب کاهش و توقف عملکرد ماشین آلات برای مدتی شود و یا در صورت بروز هزینه‌های تولید اضافی ناشی از لغو کامل یا نسبی، مشتری موظف به پرداخت هزینه‌های اضافی ناشی از تغییرات مورد سفارش خود خواهد بود (مگر اینکه این لغو متعاقب با حقوق مشتری ذکر شده در شرط 6 باشد). همچنین اگر مشتری خواستار اعمال تغییرات جزئی در قالب اصلی شده و نتیجتا یک نمونه‌ی دیگر را بخواهد، هزینه‌های اضافی آن نیز بر عهده‌ی مشتری خواهد بود.

8.7. هر "بررسی ممتاز تصویر گرافیکی" یا "نمونه چاپی" که مشتری سفارش دهد، مطابق شرط 5.4 این شرایط مشمول حق‌الزحمه‌ی اضافی خواهد بود.

8.8. در صورتیکه مشتری فهرست قیمت‌ محصولات را از طریق ایمیل یا وبسایت مسترچاپچی بدست بیاورد، این به منزله‌ی پیشنهاد قیمت نهایی مسترچاپچی نخواهد بود و تنها در دوره‌ی زمانی 14 روز پس از تاریخ انتشار و قرارگیری بر روی وب سایت معتبر است. همه‌ی قیمت‌ها در صورتی ثابت هستند که جزئیات سفارش محصول در زمان صدور فهرست قیمت‌ها نیز تغییر نداشته باشد.

9. مالیات بر ارزش افزوده

9.1 قیمت محصولات به صورت خودکار شامل مالیات بر ارزش افزوده با نرخ جاری زمان حاضر در ایران می شود. گرچه در صورتیکه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در میان تاریخ سفارش و تاریخ ارسال تغییر کند، مسترچاپچی مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت را با مشتری هماهنگ خواهد کرد، مگر اینکه مشتری هزینه‌ی محصولات را قبل از اجرایی شدن نرخ جدید مالیات بر ارزش افزوده، کاملا پرداخت کرده باشد.

9.2. در صورتیکه مشتری معتقدست که محصول خریداری شده‌ی وی باید معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد، مشتری باید تا قبل از دریافت تاییدیه سفارش و تایید دلایل آن، مسترچاپچی را فورا آگاه کند. مسترچاپچی چنین ادعایی را مورد تحقیق و رسیدگی قرار خواهد داد و اگر با دلایل کافی چنین محصولی را معاف از مالیات بر ارزش افزوده تشخیص دهد، مبلغ اضافه‌پرداخت ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را به مشتری مسترد خواهد کرد.

9.3. مشتریانی که برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده ثبت‌نام کرده‌اند، باید هنگام سفارش به مسترچاپچی شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده خود را نیز بدهند. مسترچاپچی محق به حفظ چنین اطلاعاتی است و می تواند این شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده را به همه‌ی سفارشات آتی این مشتری نیز تسری دهد، مگر اینکه مشتری مسترچاپچی را به صورت کتبی مطلع سازد که شماره ثبت مالیات بر ارزش افزوده دیگر فاقد اعتبار است.

10. پرداخت

10.1. مشتری می‌تواند در زمان سفارش با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب (شاپرک) و یا با انتقال حواله بانکی هزینه‌ها را بپردازد. در این صورت تا زمانی که پرداخت فوق الذکر به طور کامل دریافت نشود، مسترچاپچی شروع به تولید محصولات سفارشی نخواهد کرد.

10.2. مسترچاپچی هیچ روش یا شرایط پرداخت دیگری را استفاده نمی‌کند، مگر اینکه به طور کتبی و صراحتاً رضایت خود را اعلام کند.

10.3. مسترچاپچی برای هر محصولی که مشتری سفارش می‌دهد به طور جداگانه فاکتوری صادر می‌کند.

10.4. اگر مشتری تا تاریخ مقرر پرداخت، هیچ پرداختی به مسترچاپچی نداشته باشد، مسترچاپچی می‌تواند سفارش ثبت شده در وبسایت را حذف نماید.

10.6. در صورتی که مشتری در پرداخت اشتباهی کند، مسئولیت اطلاع بر عهده مشتری است تا با اطلاع به مسترچاپچی، مشتری مبلغ اضافه پرداخت خود را یکجا دریافت کند. اگر بازپرداخت چنین مبلغی از مسترچاپچی مشمول هزینه‌ی اضافی است، مسترچاپچی حق دارد تا مبلغ هر هزینه‌ی اضافی را از مجموع مبلغ بازپرداختی به نفع خود کم کند و مابقی را مسترد کند.

11. ارسال و تولید

11.1. موضوع ارسال سفارش به مدت زمان تولید و مدت زمان ارسال محصولات به مشتری بر حسب مسافت و مقصد نهایی ایشان مبتنی می باشد.

11.2. مسترچاپچی تلاش خواهد کرد تا محصولات را در اولین فرصت ممکن بعد از پذیرش سفارش مشتریان و پایان تولید محصولات به مشتریان خود تحویل دهد.

11.3. مسترچاپچی به مشتریان تاریخ تخمینی پایان تولید محصولات را اطلاع رسانی می کند، هرچند که مشتری قبول می‌کند که تاریخ تخمینی لزوما بیانگر زمان قطعی پایان تولید نیست.

11.4. برای اجتناب از هرگونه ابهام، مسترچاپچی تا زمانی که پرداخت کامل هزینه و قیمت محصولات را دریافت نکند و همچنین تا بعد از دریافت آخرین تصویر گرافیکی و اتمام بررسی استاندارد تصویر گرافیکی، بررسی ممتاز تصویر گرافیکی یا نمونه چاپی، شروع به تولید محصولات سفارشی نخواهد کرد.

11.5. ارسال زمانی تکمیل خواهد شد که مسترچاپچی محصولات را به آدرسی که مشتری در حین فرایند سفارش ارائه کرده است حمل کند. اگر مشتری به عنوان بنگاه اقتصادی خرید کند، ارسال زمانی تکمیل خواهد شد که مسترچاپچی محصولات را به شرکت حمل‌و‌نقل پیشنهادی مشتری ارسال کند.

11.6. اگر مشتری در آدرس ارسالی حاضر نباشد، مسترچاپچی یادداشتی را بجا خواهد گذاشت که محصولات به انبار مسترچاپچی بازگشت داده شده‌اند. مشتری باید با مسترچاپچی تماس حاصل کند و مقدمات ارسال مجدد را فراهم کند. در شرایطی که مسترچاپچی ارسال مجددی را صورت بدهد و مشتری در تاریخ و آدرس مورد توافق برای دریافت محصولات حاضر نباشد، مسترچاپچی حق دارد تا از مشتری هزینه‌های اضافی مربوط به ارسال مجدد محصولات را دریافت کند.

11.7. ارسال مجدد محصولات از زمان تکمیل فرایند بر عهده‌ی مشتری خواهد بود. مشتری تنها زمانی محصولات را تحویل می‌گیرد که مسترچاپچی پرداخت کامل هزینه و قیمت محصولات را دریافت کرده باشد.

11.8. ارسال محصولات در طی ساعت‌های کاری عادی، یعنی از شنبه به پنج شنبه و از ساعت 8 صبح تا 7 بعدازظهر صورت خواهد گرفت.

11.9. مسترچاپچی می‌تواند محصولات را به صورت مرحله ای هم تحویل دهد که در این صورت محموله با فاکتورها و پرداخت‌های جداگانه فرستاده خواهد شد. هر تاخیری در ارسال یا نقص در یک پرداخت، مشتری را محق به لغو دیگر مراحل نخواهد کرد.

11.10. مشتری توافق و تصدیق می‌کند که خود پاسخگوی همه بسته‌ ‌های ارسالی است، مگر اینکه دو طرف به صورت کتبی روی مورد خاصی با هم توافق کنند. در غیر اینصورت، مشتری حق مرجوع بسته‌بندی ارسالی را ندارد، مگر اینکه بسته‌بندی فورا بعد از ارسال محصولات عودت داده شود و می بایست بسته‌بندی تمیز، مرتب و عاری از هرگونه مخدوش باشد.

11.11. در صورتیکه مشتری به عنوان بنگاه اقتصادی اقدام به خرید می نماید، و اگر مسترچاپچی حدوداً 10 درصد از کمیت محصولات سفارشی را تحویل داده است، مشتری حق عودت محصولات را ندارد، مگر اینکه با سرشکن کردن فاکتور، سفارش مشتری مطابق با میزان محصولات ارسال شده نباشد. برای مرسولات با سفارشات کاغذ ویژه کمتر از 1،000 کیلوگرم، این میزان درصد تا 20 درصد افزایش پیدا می‌کند و برای مرسولات با کاغذ ویژه بیشتر از 1،000 کیلوگرم، این میزان 15 درصد است. (شیت ها و فرم های عمومی مشمول این بند نمی گردد.)

11.12. به منظور اجتناب از ابهام، در قبال تاخیر در ارسال محصولات که ناشی از رویدادهای خارج از کنترل مسترچاپچی باشد یا اینکه مشتری در ارائه‌ی اطلاعات لازم تحویل یا اطلاعات مرتبط با تهیه‌ی محصولات قصور بورزد، مسترچاپچی هیچ‌گونه تعهدی به عهده نخواهد داشت.

12. رویدادهای خارج از کنترل مسترچاپچی

12.1. در صورت وقوع فورس ماژور و یا هرگونه رویداد خارج از کنترل در جریان قرارداد مسترچاپچی هیچ تعهد یا مسئولیتی برای ناتوانی از انجام یا تاخیر در کار را نخواهد داشت. رویداد خارج از کنترل مسترچاپچی در شرط 12.2 شرح داده شده است.

12.2. رویداد خارج از کنترل مسترچاپچی به معنی هر کنش یا رویداد فراتر از دایره‌ی کنترل معقولانه مسترچاپچی است که شامل موارد روبرو می‌شوند: اعتصاب‌های بدون محدودیت، تعطیلی چاپخانه ها و کارگاه و یا هر اقدام صنعتی دیگری که ناشی از طرف ثالثی باشد، آشوب‌ها و اغتشاش‌های داخلی، شورش، تهاجم خارجی، حملات یا تهدیدات تروریستی، جنگ (چه اعلان شده باشد یا نه) یا تهدید یا آمادگی به جنگ، آتش‌سوزی، انفجار، طوفان، سیل، زلزله، فرونشست زمین، بیماری‌های واگیردار یا دیگر بلایای طبیعی، ازکارافتادگی شبکه‌های مخابراتی و ارتباطی راه دور خصوصی و دولتی، نبود امکان استفاده از ترابری با راه‌آهن، کشتیرانی، هواپیما، خودرویی یا دیگر راه‌های حمل‌و‌نقل دولتی و خصوصی.

12.3. اگر رویداد خارج از کنترل مسترچاپچی رخ دهد که عملکرد تعهدات تحت قرارداد مسترچاپچی را تحت شعاع قرار دهد:

12.3.1 مسترچاپچی در اولین فرصت ممکن معقولانه مشتری را از این موضوع آگاه خواهد کرد.

12.3.2 تا زمانی که رویداد خارج از کنترل مسترچاپچی ادامه پیدا کند، تعهدات قراردادی مسترچاپچی به حالت تعلیق در خواهند آمد.

12.4. اگر رویداد خارج از کنترل مسترچاپچی بیش از چهار هفته طول بکشد، مشتری محق به لغو قرارداد خواهد بود.

13. ضمانت

13.1. اگر محصولات مشتری در وضعیت معیوب یا ناقص به دستش برسد یا مشتری ادعا کند که محصولات طبق انتظارات نیستند، مشتری باید به هر شکل ممکن تا کمتر از 7 روز از تاریخ تحویل محصولات، مسترچاپچی را فورا مطلع کند. مشروط بر اینکه مشتری به مسترچاپچی فرصت معقولانه‌ای برای بازرسی از چنین محصولاتی دهد، مشتری (اگر بنا بر درخواست مسترچاپچی) چنین محصولاتی را به هزینه‌ی مسترچاپچی عودت خواهد داد و مسترچاپچی تمام مبلغ پرداختی مشتری را همراه با هزینه‌ی بسته‌بندی و ارسال مرجوعی به مشتری مسترد خواهد کرد.

13.2. اگر مشتری هر محصولی را به مسترچاپچی مرجوع کند و مسترچاپچی بتواند عدم نقص یا معیوب بودن آنها و یا تطابق محصولات را با انتظارات مشتری، هنگام دریافت توسط وی اثبات کند، مسترچاپچی می‌تواند آنها را به مشتری بازپس داده و هزینه‌ی پستی عودتی خود را از مشتری مطالبه کند در این صورت هیچ استرداد هزینه‌ای به مشتری تعلق نخواهد گرفت.

13.3. به منظور اجتناب از هرگونه ابهام، در شرایطی که محصولات مطابق با تصویر گرافیکی تولید شده باشد ولی به خاطر قصور مشتری تصویر گرافیکی با فرمت مورد نیاز و شروط مسترچاپچی سازگاری نداشته باشند، مسترچاپچی هیچ نعهدی به پذیرش هیچ محصول عودتی از مشتری نخواهد داشت.

14. تعهدات

در صورتی که مشتری به عنوان مصرف‌کننده خرید کند، تعهدات مسترچاپچی به این شرح است:

14.1. در صورت ورود هر زیان یا آسیبی تحمیلی به مشتری که نتیجه‌ی قابل‌ پیش‌بینی نقض شرایط یا اهمال از سوی مسترچاپچی باشد، مسترچاپچی مسئولیت آنها را بر عهده خواهد گرفت. در هر صورت مسترچاپچی و مشتری در زمان انعقاد قرارداد می تواند زیان یا آسیب و موارد نقض را وارد نمایند.

14.2. مسترچاپچی به هیچ شکلی تعهداتش را محدود یا مستثنی نمی‌کند (مگر در موارد ذیل :)

14.2.1 مرگ یا صدمه‌ی شخصی که ناشی از اهمال ما باشد.

14،2،2 تقلب یا تدلیس مدنی

14،2،3 هرگونه نقض تعهدی که در ماده‌ی 12 قانون فروش کالاهای سال 1979 تصریح شده است (احراز مالکیت)

14،2،4 هرگونه نقض تعهدی که در ماده‌ی 13 تا 15 قانون فروش کالاهای سال 1979 تصریح شده است (توصیف، کیفیت رضایت‌بخش، تناسب با هدف و نمونه‌ها)

14،2،5 محصولات ناقص تحت قانون حمایت از مصرف‌کننده سال 1987

14.3. در موارد عنوان شده زیر (در ارتباط یا تحت موضوع قرارداد) مسترچاپچی هیچ گونه تعهدی به مشتری در صورت ورود خسارت، صدمه و ... ندارد.

14.3.1 هر ضرر و زیان به سود، فروش، تجارت و عایدی

14.3.2 از دست دادن یا خرابی داده‌ها، اطلاعات

14.3.3 اتلاف فرصت کاری

14،3،4 اتلاف پس‌اندازهای پیش‌بینی‌شده

14،3،5 از دست دادن سرقفلی و شهرت تجاری

14،3،6 هر ضرر و زیان تبعی و غیرمستقیم

14.4. به هر حال مطابق شرط مندرج در 14،3 و شرط مندرج 14،4، تمام تعهدات مسترچاپچی به مشتریانی که به عنوان بنگاه اقتصادی خرید می‌کنند، با توجه به همه‌ی زیان‌های برآمده که تحت قرارداد یا در ارتباط با قرارداد باشد، چه صدمه یا خسارت قابل طرح در دادگاه (از جمله اهمال) و یا ناشی از نقض وظیفه‌ی قانونی یا دیگر موارد باشد، هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی بیشتر از 100 درصد قیمت تمام شده محصولات نخواهد بود.

14،6. غیر از آنچه که در این شرایط صریحا ذکر شده است، مسترچاپچی و یا قوانین و مقررات عرفی، هیچ وکالت، ضمانت یا تعهدی را نسبت به محصولات نخواهد داشت. هر وکالت، شرط یا ضمانتی که ممکن است این قرارداد تلویحا متضمن آن مقررات باشد تا جایی که قانون مجاز می‌داند، از این قوانین مستثنی هستند. به خصوص اینکه مسترچاپچی در قبال تضمین اینکه محصولات مناسب نیازهای مشتری است، هیچ مسئولیتی ندارد.

15. مکاتبات میان مسترچاپچی و مشتری

15.1. وقتی این شرایط به اصطلاح "به صورت کتبی" اشاره می‌کند، در مفهوم شامل ایمیل نیز می‌شود.

15.2. اگر مشتری به عنوان مصرف‌کننده خرید کند:

15.2.1 به منظور لغو قرارداد، مطابق با حقوق قانونی مشتری که در شرط 6 ذکر شده است، مشتری باید مطابق شرط 6.3 با مسترچاپچی تماس حاصل کند.

15.2.2 اگر مشتری به هر دلیلی قصد تماس با مسترچاپچی به صورت کتبی دارد، مشتری می تواند این امر را از طریق ایمیل به آدرس الکترونیک service@mrchapchi.com کمپانی مسترچاپچی ارسال کند یا با پست پیش پرداخت به آدرس، تهران خیابان مطهری، مفتح شمالی، روبروی پمپ بنزین، انتهای کوچه بخشی موقر، پلاک 40، واحد 7 ارسال نماید. همچنین مشتری می‌تواند همیشه با خط تلفن خدمات مشتریان به صورت تلفنی با مسترچاپچی تماس حاصل کند.

15.2.3 هرگونه تماس از سوی مسترچاپچی با مشتری توسط ایمیل یا پست پیش‌پرداخت به آدرسی است که مشتری حین سفارش ارائه داده است.

15.3. اگر مشتری به عنوان بنگاه اقتصادی خرید کند، هر ابلاغیه که مسترچاپچی به مشتری یا مشتری به مسترچاپچی ارسال نماید، این مکاتبات زمانیکه روی وبسایت ما قرار گیرد، 24 ساعت بعد از ارسال ایمیل یا 3 هفته بعد از تاریخ ارسال پستی، نامه ها دریافت شده تلقی و فورا رسیدگی خواهد شد. به منظور اثبات ارسال هر ابلاغیه، کافیست که نامه‌ها دارای آدرس صحیح، تمبر خورده و در صندوق پستی قرار داده شوند و اگر مکاتبه به صورت ایمیل باشد، این ایمیل باید به ادرس الکترونیک مشخص مخاطب ارسال شود. مقررات این شرط نسبت به خدمات دادخواهی و اقامه‌ی دعوا یا دیگر اسناد اقدامات قانونی اعمال‌پذیر نیستند.

16. ختم قرارداد

16.1 اگر مشتری تصمیم بگیرد که بعد از "بررسی ممتاز تصویر گرافیکی" و یا "نمونه چاپی" مسترچاپچی از ادامه‌ی سفارش منصرف شود، مشتری باید فورا مسترچاپچی را به صورت کتبی مطلع کند. مشتری باید هزینه‌های اضافی که مسترچاپچی در "بررسی ممتاز تصویر گرافیکی" و یا "نمونه چاپی" متحمل شده است، را بپردازد.

16.2 قبل از ارسال تاییدیه سفارش، در صورتی که مشتری تصویر گرافیکی سازگار با فرمت مورد نیاز را تا دوره‌ی زمانی 4 هفته‌ای از شروع تاریخ سفارش ارسال نکند، مسترچاپچی حق لغو سفارش مشتری را دارد.

17. اطلاعات شخصی

17.1. مسترچاپچی اطلاعات شخصی را مطابق با سیاست‌ محرمانگی پردازش می‌کند.

17.2. مسترچاپچی از اطلاعات شخصی که مشتری ارائه می‌دهد، در مواقع زیر استفاده خواهد کرد:

17.2.1 ارسال محصولات؛

17.2.1 پردازش پرداخت برای چنین محصولاتی؛

17.3. مسترچاپچی اطلاعات شخصی مشتری را که طبق شرط 17.4 ذخیره می‌کند، به هیچ ثالثی ارسال نخواهد کرد.

17.4. مسترچاپچی جهت حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی مشتریان از سرورهای اختصاصی و انحصاری استفاده می نماید. اطلاعات بیشتر راجع به این پردازش در سیاست محرمانگی ذکر شده اند.

17،5. مسترچاپچی متعهد به عدم استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی مشتری برای ثالث می گردد.

17،6. مسترچاپچی حق هرگونه استفاده از تصاویرگرافیکی هریک از مشتریان را جهت درج در رسانه های اجتماعی و باشگاه مشتریان خود را دارد.

18. بایگانی

مسترچاپچی اطلاعات محصولات متعلق به مشتریان (به‌خصوص شامل داده‌ها و رسانه‌ها) را بدون توافق کتبی قبلی و بر اساس شرایط پرداخت تعیینی خود بایگانی نمی‌کند. مشتری مسئولیت تضمین چنین محصولات بایگانی شده‌ای را بر عهده خواهد داشت.

19. دیگر شرایط مهم

19.1. مسترچاپچی می‌تواند حقوق و تعهدات خود را تحت قراردادی به سازمان دیگری منتقل کند، مگر اینکه این امر حقوق مشتری یا تعهدات مسترچاپچی را تحت این شرایط تحت تاثیر قرار دهد.

19.2. در صورت توافق کتبی مسترچاپچی، مشتری می‌تواند تنها حقوق و تعهدات خود را تحت این شرایط به شخص دیگری منتقل کند. هرچند اگر مشتری یک مصرف‌کننده است و محصول را به عنوان هدیه خریداری کرده باشد، مشتری می‌تواند بدون نیاز به کسب رضایت مسترچاپچی، مزایای ضمانت محصول خود را به گیرنده‌ی هدیه انتقال دهد.

19.3. در صورتیکه مسترچاپچی جهت اعاده حقوق ناشی از قرارداد در برابر مشتری تعلل یا توقفی ورزد، این به معنی انصراف مسترچاپچی از حقوق قراردادی خود نخواهد بود و مسترچاپچی این اختیار را دارد که هر زمان متقاضی می داند نسبت به اعاده حقوق خود اقدام نماید.

19.4. خرید از طریق وب سایت مسترچاپچی تحت حاکمیت قانون ایران است. این امر به معنی قرارداد همچنین مسترچاپچی و مشتری هر دو توافق می‌کنند که دادگاه‌های ایران حق قضاوت خواهند داشت.